NYHETER 

2015    Arkiv

Vi har levert våre lesere en månedlig papirutgave - først med navnet Great Times, deretter Journal - siden 23.06.2011. Avisen har i disse år vært skrevet på to språk: engelsk og norsk. Fra 01.08.2013 fikk Journal sin egen nettside. Et stort flertall av leserne har benyttet denne og den månedlige pdf utgaven, da de selv ikke er i Tyrkia hele året.

Nettsiden er tilpasset bruk på alle former for moderne telefoner og nettbrett. Utviklingen har gått i retning av mer nettavis, færre trykte aviser. Vi har valgt å følge denne utviklingen og i 2015 vil Journal på norsk fungere som en ren nettavis.

Enkelte nyheter vil bli lagt ut som Nyheter for almennheten, mens Nettavisens nyheter og artikler, samt Mahmutlar Abla er forbeholdt Journals medlemmer.

En nettavis har fordelen av å kunne bli oppdatert til enhver tid. Nyheter kan formidles løpende.

Flere tidligere Nyheter ligger i Arkiv (se venstre side). Mange av disse er like aktuelle / interessante som da de ble publiserte.

Om du selv heller skulle ønske å lese nyheter og artikler på papir, kan du lett skrive dem ut - ved å åpne artikkelen (slik at du ser hele teksten), deretter klikke på "Skriv ut" øverst til høyre på nettsiden.

Ønsker du å lese nyheter og artikler i form av papirutgave?
På finsk og norsk finner du nå Discover  Turkey Magazine på en rekke restauranter i Alanya.
Og den engelsk-russiske versjonen heter Turkey InterCulture Magazine.

Følg med oss inn i fremtiden!


Team JOURNAL