Tyrkiske bokormer

Tyrkiske bokormer

Ti prosent av den tyrkiske befolkningen ser på det å lese bøker som en av de viktigste aktivitetene de bruker på, en ny studie har funnet.

I gjennomsnitt ble tiden brukt for å lese bøker i Tyrkia beregnet som syv minutter per dag, ifølge data fra European Statistical Institute (Eurostat) utgitt 23. april for å markere World Book og Copyright Day.

Undersøkelsen ble gjennomført i 15 av 28 EU-land sammen med Tyrkia, Norge og Serbia mellom 2008 og 2015.


Finnene topper listen

I Finland er det registrert at 16,8 prosent av befolkningen leser bøker som en av hovedaktivitetene. Landet ble etterfulgt av Polen med 16,4 prosent, Estland med 15,0 prosent, og Hellas og Luxembourg begge med 11,9 prosent.

Landene med laveste andel bøker lest, var Frankrike med 2,6 prosent, Romania med 6,2 prosent, Østerrike med 7,2 prosent og Belgia med 7,9 prosent.

Når det gjelder tid brukt på å lese bøker per dag, rangerte estonerne først med tretten minutter. Ungarere fulgte med ti minutter per dag, og grekerne fulgte med ni minutter.

Tyrkiske boklesere brukte i gjennomsnitt syv minutter om dagen, sammen med tyskere og luxembourgere.

Gjennomsnittlig tid for å lese bøker er bare to minutter i Frankrike, fem minutter i Italia, Østerrike og Romania, og seks minutter i Spania, Nederland, Storbritannia og Belgia.


Europeere bruker 200 euro årlig

I 2016 brukte husholdningene i EU mer enn 90 milliarder euro, eller 1,1 prosent av deres totale forbruksutgifter, på bøker, aviser og skrivesaker. Dette representerer 0,6 prosent av EUs BNP, eller rundt 200 euro per EU-innbygger.

Årlig bruker husholdningene dobbelt så mye på bøker, aviser og skrivesaker som de bruker på ferier. På den annen side var husholdningenes utgifter på disse elementene mindre enn halvparten av pengene de brukte på rekreasjons- og kulturtjenester.