Tyrkia ett steg nærmere EU

Tyrkia ett steg nærmere EU

I 2016 var Tyrkia veldig nær å oppnå visumfrie reiser for tyrkere som ønsket å reise til EU og EØS landene. Kuppforsøket 15. juli samme år, la det meste av Tyrkias utenrikspolitiske liv på is. En lang periode med unntakstilstand i landet, var nødvendig for å rydde opp i interne situasjoner. Tyrkia er i dag klare med det meste av dette arbeidet, og det politiske livet går snart som normalt igjen.

Det som gjensto av arbeid for å få aksept på visumfriheten, var 7 av 72 kriterier som ble stilt av EU på det  siste møtet i Brüssel i 2016 .

En delegasjon fra EU forventes å besøke Ankara nå i april, for å diskutere visumfri reise for tyrkiske borgere og formidle Brüssels syn på de tekniske spørsmålene angående gjenstående kriterier for gjennomføringen av dette.

Samtaler mellom Tyrkia og EU har akselerert etter at Ankara sendte inn det nødvendige papirarbeidet om visumfri reise for tyrkiske statsborgere i Schengenområdet til Europa-kommisjonen i februar 2018.

Den europeiske kommisjonens tjenestemenn har nå vurdert Ankara-dokumentet på de resterende syv kriteriene, fra totalt 72 som ble bestemt på Brüssel-møtet.

Innenfor dette rammeprogrammet, planlegger EU-kommisjonen å sende en delegasjon i april.

EU-delegasjonen forventes å fokusere på Tyrkias anti-terrorlovgivning, avtalen med Europas politidrift (Europol), samt forskrifter om beskyttelse av personopplysninger.

Mindre kontroversielle, interessepunkter som det anses enkelt å komme til enighet om, gjelder biometriske pass, tilbaketakingsavtalen, tiltak i kampen mot korrupsjon.

Europa-parlamentet, som har stemt for flere resolusjoner som kritiserer Tyrkia i ulike saker, blant annet om å kreve suspensjon i EU-tiltredelsesforhandlinger som foregikk i juli 2017, ønsker nå at prosessen skal komme til en vellykket konklusjon.

Tyrkia forventer at EU-avstemningen om visumfri reise skal være gjennomført innen parlamentsvalg som skal holdes i 2019.

«Hvis EU tar et skritt umiddelbart i saken, vil det være en lettelse for oss. Dette bør ikke handle om politikk, det bør dreie seg om å ta stilling til noe som kan skade tyrkiske borgers tillit til EU», sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan etter toppmøtet med EU-lederne i Varna i mars i Bulgaria.

Igjen brer optimismen seg både blant tyrkere som har behov for å reise oftere til og fra EU, sammen med alle europeere som også ønsker å reise visumfritt til Tyrkia. Og alt-i-alt er en tilnærming som dette et stort steg i Tyrkias målsetting om å bli fullverdig medlem av EU i 2023.

Kilde: Hürriyet/Dogan