POLITISKE PARTIER : BDP

01.02.2014 00:00

JOURNAL følger opp serien om Kemalismen med å presentere de viktigste politiske partiene i Tyrkia, slik at våre lesere kan få en bedre forståelse om hva som foregår før valget i 2014, og kanskje om det som skjer i samfunnet rundt oss. Vi har presentert AKP, CHP og MHP. Vi avslutter med Barış ve Demokrasi Partisi, forkortet til BDP. På norsk: Fred- og demokratipartiet.

Historie
BDP er et veldig ungt parti, grunnlagt i 2008, dvs. at historien er tilsvarende kort. Partiet har to ledere: Selahattin Demirtaş (født i 1973) og Gülten Kışanak (født i 1961) - ungt parti, unge ledere. Merk at lederskapet er delt mellom en kvinne og en mann.

BDP i dag
Valget i 2011 var det første for BDP. Resultatet ble 29 seter i parlamentet. BDP er ikke representert blant de ledende partiene, men er plassert i gruppen «uavhengige». Til sammen har denne gruppen 35 seter. BDP har en indirekte forbindelse med PKK, og hevder at den eneste lederen det skal forhandles med i kurdiske saker, er Abdullah Öcalan. Han er en av grunnleggerne av den militante organisasjonen Kurdisk Arbeiderparti (PKK).

97 av 2919 kommuner har BDP ledelse.

BDP er et politisk parti som jobber for fred. Ideologien blir betegnet som sosialisme. BDP vil at den tyrkiske regjeringen skal anerkjenne massakrene og deportasjonen av den armenske befolkningen (1915 - 1923). Partiet vil at Tyrkia skal gå inn i EU. Likestilling mellom kjønnene er en viktig sak for BDP, derfor må lederskapet deles mellom en kvinne og en mann.

For tiden er BDP under oppløsning og et nytt parti vil bli grunnlagt. Navnet er Halkin Demokrasi partisi (folkets demokratiske parti) HDP. Hensikten er å samle alle de små venstreorienterte partiene under én paraply. To av parlamentsmedlemmene, Sabahat Tuncer og Ertugrul Kürkcü har allerede forlatt BDP, og gått inn i HDP. Før valget vil de fleste av partimedlemmene være i HDP. Det kan bli en deling av BDP i løpet av oppløsningen, siden noen av de tidligere medlemmene er i opposisjon til det nye HDP. Fremtiden vil vise om opponentene vil beholde BDP som et eget parti, eller om de vil gi det et nytt navn.

BDP har blitt et parti med et veldig «klart» program og et parti lett kan måle folks tanker og toleranse ved et valg. Det nye HDP vil antagelig holde sin profil også.

Det vil bli interessant å se hvilken innflytelse oppløsningen/grunnleggelsen av et nytt parti vil ha på det kommende valget. De lokale valgene vil bli avholdt 30. mars, og etter dette vil vi se resultatene for dette partiet og de andre vi har presentert gjennom våre fire artikler i JOURNAL.

 

         
Gülten Kışanak                                                                              Selahattin Demirtaş