Tyrkisk-russisk brobygging

Tyrkisk-russisk brobygging

"Forbundet for rettighetshaverne i Europa og Asia" - Confederation of Rightholders’ Societies of Europe and Asia (CRSEA) – er en internasjonal ikke-statlig ideell organisasjon som består av nasjonale samfunn som forvalter ulike kategorier av forfatteres rettigheter og / eller beslektede rettigheter i medlemslandene til Den europeiske økonomiske union, Commonwealth of Independent States, BRIX-landene og andre land.

CRSEAs generalsekretær Andrei Krichevsky, uttalte nylig at samarbeidet mellom Russland og Tyrkia innen intellektuell eiendom vil kunne drive store grenseoverskridende tiltak i Eurasia.

Russiske og tyrkiske representanter var enige om at intellektuell eiendom generelt og kultur som sin del, er den viktigste kilden til sosial og økonomisk utvikling. Dette sa CRSEAs generaldirektør Ismail Mammadkarimov og la til at "Den grenseoverskridende ekspertdialogen om kulturell utveksling og utvikling av intellektuell eiendom, vil la oss få til en felles visjon om de viktigste bransjepunktene og å gi maksimale fordeler for rettighetshavere og økonomier av Eurasiske land. "

"Politisk kontekst er alltid ustabil, men de kulturelle forholdene i vitenskap og kunst må fortsette. Kultur er et multifunksjonsverktøy som fremmer dialog", sa Andrei Krichevsky. "Russland og Tyrkia har samme oppfatning om kultur og utvikling av intellektuell eiendom. Vi må skape systembaserte, omfattende tilnærminger. Russland forsøker å bevare og øke sine nasjonale kulturelle og vitenskapelige prestasjoner, fremmer toppmoderne erfaringer og praksis. Russland og Tyrkia har mye å dele og tilby til verden. "

CRSEA har opprettet "Hypergraph" et nytt stort program for kollektiv styring av opphavsrett og tilhørende rettighetsorganisasjoner. "Hypergraph er en programvarepakke som lar oss beholde og behandle informasjon om IP-objekter og rettighetshavere, samle inn royalties og fordele belønninger. Det er den unike CRSEA-teknologien, og vi håper at det kan være nyttig for våre kolleger fra Tyrkia, " sa Andrei Krichevsky.

CRSEA-representantene presenterte noen kulturelle og pedagogiske prosjekter som ble fullført av "Forbundet for rettighetshaverne i Europa og Asia". De fortalte også om et mellomstatlig stipendprogram rettet mot opplæring av nye fagfolk innen intellektuell eiendom.

Andrei Krichevsky påpekte at programmet vil gi stipend og bidrag til studenter og lærere fra russiske og eurasiske universiteter. Dusinvis av de beste studentene vil ha mulighet til å studere ved det russiske statsakademiet for intellektuell eiendom.

CRSEA-medlemmene antar at kvalifisert og innovativt personale har stor betydning i dag.

"Digital verden og en ny plattformbasert økonomi krever forskjellig stab. Vi trenger både fremtidige fagfolk innen intellektuell eiendom og kvalifiserte veiledere for dem", forklarte Andrei Krichevsky. "Den viktigste oppgaven er å skape en sterk kjerne av fagfolk for digital økonomi og intellektuell eiendom. Vi må også gi kunnskapen og visjonen om at den intellektuelle eiendommen er en digital økonomibruker."