Skilsmisser øker i Tyrkia

Skilsmisser øker i Tyrkia

Vitenskapelig og teknologisk forskningsråd i Tyrkia (TÜBİTAK) gransker det tiltagende antallet skilsmissesaker i landet, som har økt med 36,4 prosent fra 2001 til 2017.

Antallet par som er skilt ble registrert til 128.411 i 2017, ifølge data utgitt av det tyrkiske statistiske instituttet (TÜİK). Tallet økte fra 91 994 i 2001 til 95.895 i 2005 og så til 118 568 i 2010.

TÜBİTAKs studie rapporterer også at de vil vurdere "sosiale medieres innflytelse på skilsmisse" så vel som mulige økonomiske, sosiale, kulturelle og psykologiske årsaker.

Studien vil prøve å avgjøre parenes forventninger fra ekteskap, på hvilken måte de møttes, partners vaner, sexliv og barneoppdragelse.

Etter studien vil myndighetene komme med modeller og forslag for å styrke partnersamarbeidet. De foreslåtte prosjektene forventes å tilby følelsesmessig støtte, inkludert religiøs veiledning til partnere, samt også behandle problemene med vold i hjemmet.

Når skilsmissetallene blir sett på basert på "grov skilsmisse sats", som er forholdet mellom antall skilsmisser i løpet av året til gjennomsnittlig befolkning i det året, har Tyrkia også sett en økning.

Ifølge de siste tallene som ble utgitt av Eurostat, EUs statistiske kontor, var den grove skilsmissesatsen for Tyrkia 1,7 (per 1000 innbyggere) i 2017. Dette var en oppgang fra 1,3 i 2004 og 1,6 i 2013.

Sammenlignet med sine europeiske naboer var disse tallene fortsatt lave, da gjennomsnittet av EU-28 land var 1,9 i 2013, ifølge de nyeste dataene som er tilgjengelige for EU 28 medlemslandene.


Høyest i vest – lavest i øst

Den tyrkiske provinsen med høyest skilsmissesats var egeiske İzmir med 2,57 i 2017. İzmir ble fulgt av Middelhavs-provinsen Antalya og en annen egeisk provins Muğla med 2,51.

Provinsen med lavest skilsmissesats var den sørøstlige provinsen Hakkari med 0,2 i 2017. Hakkari ble fulgt av den østlige provinsen Bitlis med 0,21 og den sørøstlige provinsen Şırnak med 0,22.

Kilde: Hürriyet