SATILIK ARSA - LAND FOR SALE - TOMT TIL SALGS

SATILIK ARSA - LAND FOR SALE - TOMT TIL SALGS

 

NORSK ANNONSE - ENGLISH ADVERTISEMENT:

1 attaraktiv tomt - 1 attractive plot of land
 
Selger - Seller Mobil / Mobile Tlf / Tel
 Halil Şirin  + 90 534 335 03 02
+ 90 242 528 44 63
Tomt - Plot Pris - Price Val. - Curr. Betalingsbetingelser Payment conditions
762/10 220.000 EUR 10% ved kontrakt
90% ved skjøteovertakelse
10% by contract
90% by title deed
Boligtype
Type of residence
Antall tomter
No of plots
Størrelse
Size
Tomt 1 723 m2 netto/net
Kort beskrivelse av objektet Short description of the object
Tomten ligger attraktivt til i det neste området for utbygging i Mahmutlar.
Tilknytningsveien mellom Mahmutlar sentrum og den nye hovedveien (D-400) ligger like ved fra tomten.
The plot of land is situated in the attractive area of Mahmutlar, where the next building stage will start.
The connection road between the centre of Mahmutlar and the new main road (D-400) is a short distance from the land.
Beliggenhet Placement

Tomten ligger i sentrum av Mahmutlar/Alanya

The plot of land is situated in the town centre of Mahmutlar/Alanya
Kort beskrivelse av omgivelsene Short description of the surroundings

Ny riksvei (D-400) skal være ferdigstilt i 2018, denne medfører kortere ankomst fra hovedvei - uten å bli til sjenanse. Veien kan du se inntegnet på dette kartet.

Cevreyolu.jpg (63,9 kB)

New main road (D-400) will be finished in 2018, this will make a shorter distance for traffic, without being of disturbance. The road is marked on this map.

Cevreyolu.jpg (63,9 kB)

Mer informasjon - More information

Henvendelse og bestilling - Request and booking

Mob.: + 90 534 335 03 02

Tel.: + 90 242 528 44 63