Kanal İstanbul

Kanal İstanbul

President Erdoğans drømmeprojekt, Kanal İstanbul, vil bli påbegynt i 2018. Prosjektet, som forhindrer farlig skipstrafikk fra Bosporos stredet, vil samtidig innbringe milliarder av lire.

Tyrkia har via høyt kvalifiserte rådgivere lett blant verdens best kvalifiserte og pålitelige selskaper for denne typen prosjekter og konsulenttjenester. Tre firmaer ble til slutt invitert til å gi sine anbud. Kompetente firmaer deltok og det var Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. som vant anbudsrunden. Når lignende kunstige kanaleksempler i verden undersøkes, er det svært viktig at Kanal Istanbul, som er et annet og vanskelig prosjekt og svært forskjellig fra lignende, blir konstruert av spesialiserte bedrifter.

15. januar var ruten for kanalen lagt, dato for første spadetak, er dessverre ikke lansert.

Langs kanalen skal det bygges opp en helt ny og moderne by, hvor 500.000 innbyggere skal flytte inn. Etter instruksjonene til Erdoğan vil bygningene ha maksimalt seks etasjer. Større bygninger får bygges lenger fra kanalen.

En kvart million mennesker vil bo på begge sider av kanalen, og naturlig flora vil bli bevart langs broene over kanalen for at dyr skal fortsette å leve i sine naturlige omgivelser. Millioner av kubikkmeter utgravingsjord fra prosjektet vil bli brukt til havn og til bygging av den nye flyplassen og i de deler av kanalen som skal lukkes.

Dagens trange kanal får en sterk utvidelse
Dagens trange kanal får en sterk utvidelse

Seks broer vil bli bygget over kanalen, som vil være 43 km lang og 400 meter bred i gjennomsnitt. Fire av disse broene vil være forbundet med hovedveiene.

Skogsområder, elver og elvesenger vil bli bevart, og utendørs områder vil gi biologisk mangfold, friluftsanlegg, rekreasjonsområder, småskala matproduksjon og flora av ulike trær. Det vil også bli bygget arkeologiske parker, og en dyrepark vil bli bygget som en del av det åpne nettverket.

Kanalen blir bygget for å tillate passasje av store fartøy. Etter ferdigstillelsen av den nye urbane designplanen i henhold til den nye befolkningen, vil en planeringsplan bli utstedt. Planleggingsprosessen vil bli gjennomført av Istanbul storkommune og BİMTAŞ, et selskap som tilhører kommunen.

På grunn av det høye antallet områder som krever ekspropriasjon, ble det tidligere foreslåtte området for prosjektet endret. Nå kan kanalen bare krysse gjennom distriktene Küçükçekmece, Başakşehir og Arnavutköy. Den forurensede Küçükçekmece-sjøen vil bli lagt til kanalen, mens Sazlıderdammen er utelukket fra prosjektets omfang. Videre vil formen på Kanal Istanbul være V-formet, mens bredden på den nedre delen vil være 100 meter. Avstanden mellom de to linjene i V-formen kan nå 520 meter med en dybde på 25 meter.

Med ferdigstillelsen av Kanal İstanbul vil to halvøyer og en øy bli dannet. Videre har prosjektet som mål å sette en stopper for den store Bosporos skipsfarten. Ca. 150 til 160 fartøy vil passere gjennom kanalen på daglig basis. Prosjektet tar sikte på å gi enkel tilgang til alle forretningssentre, industriområder og arbeidsplasser. Broer vil støtte infrastrukturen og effektiviteten, og gi mest mulig utbytte av ulike offentlige transportruter. Det er tatt høyde for å dekke inn fremtidige behov, så vel som dagens.

Kostnaden for byggingen av kanalen vil beløpe seg til 10 millioner dollar.

Vi følger opp med artikler i tråd med utviklingen av den nye og viktige kanalen.

Istanbul Kanalens plassering
İstanbul Kanalens plassering

 


I denne videoen kan du endre tekstingen til Norsk ved å klikke på Settings-knappen nederst til høyre. Velg først English, slik at du slår på tekstingen. Velg så Auto-translate og i listen som kommer opp kan du bla deg ned til Norwegian. Når du gjør dette valget, blir alle tekstene endret til norsk.