Intervju med Europeiske Reiseforsikring

Intervju med Europeiske Reiseforsikring

Journal har intervjuet Gunhild Gjølstad i Europeiske Forsikring, spesielt med tanke på det som har kommet fram av tilfeller i norsk media.
Vi har basert alle spørsmål på hva vi kan foreta oss i Alanya området, Tyrkia for øvrig, samt tilbakemeldinger fra turister her og våre egne erfaringer.

Kan du liste opp / beskrive hva som regnes som ekstremt i forhold til forsikringsdekning?
(Vi har f.eks. en aktivitet som går ut på å henge etter båt i fallskjerm – ellers er Jetski veldig utbredt.)

"Det er viktig å påpeke at det kan være variasjoner mellom reiseforsikringsselskapene. I Europeiske reiseforsikring er det ikke et krav med tilleggsforsikring for det vi anser som «normale» aktiviteter. Det inkluderer flere av de aktivitetene du nevner, som å henge i fallskjerm bak båt, jetski, ballongferd, etc.

Det eneste vi har unntak for er ekspedisjonsreiser til områder med lite infrastruktur. Det inkluderer blant annet Antarktis, Arktis, Amazonas, Himalaya, etc. (Men det er jo ikke så relevant i denne saken.)"

Vi har hørt at dersom nordmenn legger ut på reiser, som ikke er legale (ihht. et lands regelverk), ikke vil få dekket ulykker som måtte oppstå med uautoriserte turoperatører. Stemmer dette? Gjelder det da i så fall også andre skader og tyveri (alt som man normalt har forsikring for)?

"Dersom det er turoperatører som ikke følger et lands lover og regler, er ikke det noe vi vil laste en kunde for. Så svaret er nei – det vil ikke innvirke på en eventuell skadeutbetaling.

Det vil kun være en risiko for en potensiell avkortning dersom det er tydelig at kunden selv var klar over at han/hun tok en risiko som vedkommende burde skjønt var grovt uaktsomt, for eksempel å bevege seg i områder som er tydelig avsperret etc. Vi har ikke mange slike saker i varmere strøk. Ett eksempel for å illustrere er dersom noen står på ski og bevisst kjører inn i et område hvor det er tydelig merket at det er stor rasfare. Da vil saken vurderes, og det kan eventuelt være snakk om en avkortning i skadeutbetaling. Ved normale utflukter vil kunden være dekket av reiseforsikringen uansett."

Hva med reiseforsikring og besøk i områder med uroligheter? Og er i så fall disse områdene listet noe sted – eller følger man UDs erklæringer?

"Vi forholder oss til UDs reiseråd. Forsikringen gjelder altså ikke på reiser til områder som Utenriksdepartementet fraråder reise til eller opphold i, eller fraråder reise til eller opphold i som ikke er strengt nødvendig.

Akkurat nå ligger det inne en restriksjon i Tyrkia som gjelder reiser til grenseområdene mot Syria, og at man ikke kan reise nærmere enn ti km fra grensen. Dersom noen allikevel velger å reise til denne delen av Tyrkia vil altså reiseforsikringen ikke være gyldig."

Hva annet bør nordmenn tenke på når det gjelder hva de ikke har dekning for i en reiseforsikring?

"Det aller viktigste er å være sikker på at forsikringene er i orden før man reiser. Det kan være fint å nevne at forsikringen gjelder ved akutt oppstått sykdom. Dersom man allerede er syk ved utreisetidspunktet ønsker vi at den reisende kontakter oss i forkant, for det kan innvirke på eventuelle skadeutbetalinger dersom sykdommen forverrer seg under reisen.

I tillegg kan det være fint å minne om at reiseforsikring ikke gjelder i områder hvor UD fraråder å reise."

Er det i så fall noe spesielt i forhold til Tyrkia de skal ta med i betraktning?

"En utfordring vi ser i Tyrkia er at pasienter blir overbehandlet. Dette kan føre til både økte kostnader, feil behandling, overmedisinering og lengre sykehusinnleggelser enn nødvendig. I Europeiske reiseforsikring har vi et godt nettverk av gode leger og sykehus som vi anbefaler våre kunder å oppsøke. Vår anbefaling er derfor at man enten oppsøker en av de anbefalte legene som kan finne via vår app, eller kontakter oss slik at vi kan hjelpe kunden med å få god og korrekt hjelp."

Vi takker Gunhild så mye for intervjuet, og basert på svarene hennes må vi innrømme at en helårs reiseforsikring fra Europeiske Forsikring absolutt er å anbefale!

 

 

       

 

 

Ønsker du å se de øvrige vilkårene for Reiseforskring?  LES HER.........