Folketelling i Tyrkia

Folketelling i Tyrkia

Ifølge den siste folketellingen som er gjennomført i Tyrkia - 22. oktober 2000 - var det allerede 678 nordmenn bosatt i landet (325 kvinner og 353 menn). Noe som kanskje kan virke overraskende på en del, som bare tenker på Alanyaområdet som det stedet nordmenn reiser til. Alanya hadde ikke mange nordmenn på den tiden, som oppfylte kravene til å bli med i tellingen.

I tellingen finner vi også 1107 dansker, 984 svensker - men utrolig nok ingen av våre finske naboer. Det er mulig at det var noen få, men alle under antallet 200 er ikke spesifisert. Disse havner kun i en gruppe kalt "andre".

Den første folketellingen i Tyrkia ble utført i 1927. De neste folketellingene ble gjennomført jevnlig mellom 1935 og 1990, i år som slutter med 0 og 5. Etter 1990 har folketellinger blitt bestemt å bli gjennomført i år som slutter med 0 ved lov og i denne forbindelse ble den fjortende folketellingen utført 22. oktober 2000.

Det er ingen artikkel i den tyrkiske statistiske loven om søknadsdato for neste folketelling. Denne vil bli utført i henhold til forskriftene, som igjen vil bli bestemt av det offisielle statistikkprogrammet.

Folketellinger i Tyrkia ble utført som en dags-undersøkelse, med et nasjonalt portforbud ved å bruke tradisjonell metode. Folketellerne besøkte alle steder som utgjorde et hushold og fylte inn spørre-skjemaene for hver person i et ansikt-til-ansikt-intervju. Personlige opplysninger ble samlet inn fra personer i henhold til deres erklæringer (ikke fra deres identitetskort, førerkort, pass eller annet). Personer talt omfattet alle fra 5 år og oppover.

Når det gjaldt immigranter var regelen slik: Befolkning som fem år tidligere hadde bodd i utlandet, men som var bosatt innenfor landets grense på folketellingsdagen, skulle telles med - men disse ble også ført i eget register (som vi har tallene fra).

"Klassisk dataregistrering" metode ble anvendt i folketellingene som ble gjennomført i perioden 1927-1990. I 2000 tellingen ble metoden "optisk datainngang" tatt i bruk.
 

Slik lyder regelen om folketelling:

"Dataene dekker hele landet. Alle provinsens sentre, distriktssentre, underdistrikter og landsbyer er inkludert i henhold til administrativ fordeling på folketellingsdagen.

Folketellingen utføres på en dag og ved anvendelse av et nasjonalt portforbud. Hver enkelt person som er tilstede innen landets grenser på folketellingen, enten en tyrkisk statsborger eller en utlending, blir talt, mens personer som er i utlandet på den dagen, er unntatt fra folketellingen.

Alle personer som er tilstede på steder som utgjør en husstand (som ikke utgjør et oppholdssted som sovesal, militærkvarter, fengsel, sykehus, hotell o.l.) - samt den nomadiske befolkningen - teller med. Dermed er hele befolkningen innenfor landets grenser på folketellingsdagen fullstendig dekket.

Informasjon om husholdninger, boligenheter bebodd av husholdninger og de viktigste demografiske, sosiale og økonomiske egenskapene til personer er oppfylt i tallene ved ansikt-til-ansikt-intervju og ved å bruke et spørreskjema."


Med ny lov av 25. april 2006 - og etableringen av et adressebasert registreringssystem (*ADNKS), som var ferdigstilt i 2007 - har Tyrkia i sitt nasjonale statistikkprogram annonsert all befolkningsinformasjon 31. desember. hvert år. Alle utlendinger med bolig og/eller ikamet i Tyrkia telles med og spesifiseres også i et eget register. Tallene fra statistikkene publiseres med jevne mellomrom.

Norges foreløpig siste folketelling ble utført i 2011, mens det er usikkert om og evt. når Tyrkia vil gjennomføre en ny folketelling.
 

Fullstendig liste fra folketellingen i år 2000
 

*ADNKS forkortelse av Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi