Kraftig økning i turismen - tall fra første kvartal

30.04.2018 12:15

Tyrkias totale turismeinntekter var 4,25 milliarder dollar i første kvartal 2018, ifølge en rapport utgitt av tyrkisk statistisk institutt (TÜİK) 30. april. Dette er en økning på 31,3 prosent i forhold til samme kvartal i fjor.

Rapporten viste at 76,1 prosent av turismeinntektene, eksklusive GSM-roaming og marina serviceutgifter, stammet fra utenlandske besøkende og resten fra innbyggere som bor i utlandet.

Tyrkia ønsket velkommen mer enn 6,1 millioner turister i første kvartal i år, en økning på 26,4 prosent i forhold til samme kvartal i 2017.

Mens 80,2 prosent av de besøkende var utenlandske (4.908.831 personer), var 19,8 prosent av dem tyrkiske statsborgere bosatt i utlandet (1.213.351 personer). Tallene er oppgitt av TÜİK.

Ifølge de offisielle tallene økte antallet tyrkiske borgere som reiser utenlands i kvartalet med 9,1 prosent i forhold til fjoråret og nådde nesten 2,7 millioner reisende.