VÅRE FAMILIER - del 2

01.03.2014 00:00

Barnas Brobygger er en norsk veldedighetsorganisasjon som har vært aktiv en god stund i Tyrkia, med å hjelpe fattige barn og deres familier.

Mange av familiene har tatt et "stort steg opp" siden de ble adoptert av norske faddere. Likevel er det noen skritt å gå videre for noen av dem. JOURNAL besluttet å følge tre av disse familiene. Vi håper å vise dere alle hvor mye en liten avgjørelse fra noen, kan gjøre en enorm forskjell for noen andre i denne verden.

I denne utgaven av avisen vil vi følge oppgraderingen for 3 av familiene som er blitt adoptert av norske faddere.

Å finne nye hjem til en overkommelig pris er ikke lett i vårt område. Nivået er influert av alle utlendinger som har skaffet seg feriehus i Alanyaområdet. Barnas Brobyggers Şakir Demir og Aysel Güllü var på søken og traff til slutt en av Mahmutlars større tomteeiere, Ahmet Şimșek. Denne blide utbyggeren og megleren har tilgang på flere leiligheter for leie. Når han hørte om Barnas Brobyggers nitide arbeid for de fattige familiene i området, fant han den beste måten å bistå på.

Familie 1 og 2
Disse familiene flyttet i begynnelsen av 2014, til fine leiligheter i Mahmutlar. Etter forespørsler i Journal, på Facebooks og via e-post - ble møbler og pengene donert til familiene. Giverne er medlemmer av den norske organisasjonen Mahmutlars Venner.
Vi ønsker å sende en stor takk til folk med et slikt hjertelag!

Familie 3
Denne familien skal flyttes når sommerferien starter i Tyrkia. Barna må bytte skole, og det er bedre for dem å benytte sommeren til å bli kjent med nye omgivelser. De av dere som kanskje har noen møbler, kjøkkenredskaper eller andre ting å gi bort - alt er kjærkomment!

Disse 3 familiene har i dag snille faddere som hjelper dem til å overleve en tøff hverdag i Tyrkia. Felles for dem er at pappa ikke er der lenger – og mamma har liten sjanse til å skaffe til veie alt det en familie trenger. Det er blitt mye dyrere i Tyrkia de senere årene, og mulighetene for en uskolert kvinne til å tjene det som er nødvendig for å forsørge barna og seg selv er ikke til stede.

Gjennom årene har disse familiene fått hjelp av sine faddere, nå skal de alle tre et steg videre. Dette krever en stor økonomisk innsats – hvor Staten dessverre ikke er medvirkende. Systemet har ennå ikke fanget opp denne voksende gruppen av familier.

2014 ble starten på 3 av våre familiers vei videre mot total rehabilitering.
Følg med – og om du føler for å bidra – les mer på www.barnasbrobygger.com