POLITISKE PARTIER : MHP

01.12.2013 00:00

JOURNAL følger opp serien om Kemalismen med en presentasjon av de viktigste politiske partiene i Tyrkia, så våre lesere kan få en bedre forståelse av hva som skjer før valget i 2014, og kanskje  forstå litt mer av det som foregår i samfunnet rundt. Vi startet med det største partiet AKP, og fortsatte med det nest største, CHP. Denne gange vil vi presentere Milliyetçi Hareket Partisi, forkortet til MHP. På norsk: Nasjonalistbevegelsens parti.

Historie
Alparslan Türkeş ble, i 1965, leder av det konservative partiet Cumhuriyetçi Köylü Millet Parttisi (CKMP). Det navnet ble skiftet i 1969 til MHP, antagelig for å klargjøre ideologien til partiet. Som navnet sier er partiets hoved sak nasjonalisme.

Alparslan Türkeş ble født på Kypros i 1917. Han startet sin militære karriere i 1933, og nådde posisjonen oberst før han forlot jobben i 1963. Politisk blir han betraktet som “langt mot høyre” og var sterkt i mot kommunismen. Han lidenskap for kunst og kultur var stor, og han ble den åndelige leder av the Idealism Schools Foundation of Culture and Art. Han ledet MHP til han døde i 1997.

Devlet Bahçeli, en økonom fra Osmaniye kom inn i MHP i 1987. Når Türkeş døde tok han over lederskapet i partiet – og er fortsatt leder.

I valget i 1999 ble MHP det nest største partiet i Tyrkia (17.98%) med bare 7 seter mindre enn det ledende partiet DSP (Demokratik Sol Parti). På norsk: Demokratisk venstre parti). I 2002 mistet de mange velgere og endte opp med 8.35 %, og ingen seter i parlamentet. Valget i 2007 ga et bedre resultat med 14.27% og 71 seter, hvilket gjorde MHP til det 3. størst partiet i Tyrkia.

MHP i dag
I valget i 2011 oppnådde MHP 13.03% av velgerne, som resulterte i 51 av de 550 setene i parlamentet. Partiet leder 506 av 506 kommuner i Tyrkia.

Fra MHP s eget parti program:

Det viktigste strategiske mål for NHP er å jevne veien for Tyrkia til å bli et mektig «ledende land» i det 21. århundre, som sikrer fred og stabilitet i regionen og har respekt og autoritet i internasjonale forhold. På denne måten har partiet formet sitt program og sin politikk for å gjøre Tyrkia til et «ledende land» i 2023, årstallet for hundreårs jubileet for vår republikk. Ved å virkeliggjøre den nasjonale utviklingen.

Hele det politiske programmet kan leses på engelsk på https://www.mhp.org.tr/mhp  dil.php?dil=en

 


Første leder - Alparslan Türkeş

 


Nåværende leder - Devlet Bahçeli