ISLAM OG KRISTENDOM (4) - hellige bøker

01.02.2013 00:00

Bibelen er kåret til den mest leste bok i verden. Koranen har færre lesere totalt, men tatt i betraktning at den vestlige verden blir «mindre og mindre religiøs», kan det komme en dag da Koranen overtar Bibelens første plass.

Hva har disse bøkene felles? Og hvorfor har de så mange lesere?

Torah

Bibelen er ikke bare et religiøst manifest, men også en historisk bok. Den jødiske hellige bok er den hebraiske bibelen kalt Torah (Tawrat). Forskjellen mellom det kristne gamle testamentet og Torah, er at det gamle testamentet inneholder visse punkter som ikke er med i det hebraiske. Det nye testamentet er bygget på 4 evangelium om Jesu liv. Flere er skrevet, men ble ikke tillatt i boken.

Koranen ble skrevet 600 år etter kr. Og inneholder mye data fra den hebraiske bibel og det nye testamentet. Koranen pålegger alle muslimer å tro alle evangelier som har vært før denne boken ble skrevet. Jesus har en spesiell plass i Koranen. Ikke som Guds sønn, men som en profet som ble født under spesielle omstendigheter, av sin mor Maria.

Bibel

Bibelen består av mange bøker. Det gamle testamentet inneholder 39 bøker, og det nye testamentet 27 bøker. Koranen er en bok. Muslimene hevder at hele boken, ord for ord, er sagt av Allah (Gud). De kristne har flere ulike oppfatninger av det skrevne ord. Noen mener de er direkte fra Gud. Noen ser på det som ord fra Gud gjennom mennesker. Muhammed påstod at det var engelen Gabriel (Jibril) som brakte Guds ord til han gjennom 23 år. Gabriel er blant annet kjent i den hellige bibel som budbringeren som kom til Maria og fortalte at hun skulle føde Guds sønn. Muhammed skrev aldri ned disse ordene selv. Han begynte og lære en gruppe studenter hva han hadde blitt fortalt gjennom livet. Hans åpenbaringer. Studentene skrev Koranen etter Muhammeds død.

Koran

Jødene aksepterer ikke det som er skrevet som tillegg eller etter Torah. De kristne aksepterer ikke det som er skrevet som tillegg eller etter deres Bibel. Muslimene derimot, har blitt lært til å tro på alle hendelser som har vært før deres egen bok, Koranen, ble gitt ut etter Muhammeds død i 632 e.Kr. Vi kan også i dag observere hvordan jøder og kristne fordømmer de to andre religionene, mens muslimene aldri fordømmer verken den jødiske eller kristne tro. Mange kristne har blitt overrasket av dette i Tyrkia, når de har snakket med sine tyrkiske venner om religion. I stedet for å snakke om ulikheter, ender de opp med å snakke om likheter.

Den kristne bibel har blitt oversatt til alle slags språk for å spre Ordet så mye som mulig. I den senere tid har det blitt en del diskusjoner om emnet: hva har skjedd med fortellingene gjennom all denne oversettelsen? Er det forandringer fra det opprinnelige budskapet?  Koranen har også blitt oversatt, men det er bare den arabiske versjonen som blir akseptert som den sanne versjonen. I alle moskeer verden over kaller Imamen til bønn på arabisk. Folk må rett og slett lære seg budskapet. Mange muslimer lærer seg også arabisk for å kunne lese den sanne versjonen av Koranen. Denne gruppen vokser her i Tyrkia. Noen liker ikke dette (ser det som en trussel mot Tyrkia som en sekulær stat, og andre ser det som en fordel med den voksende handelen med arabiske land.

Innflytelsen fra de hellige bøker er fremdeles enorm. Ingen andre bøker blir så mye diskutert. Ingen andre bøker kan noen sinne konkurrere med disse samlingene av relevans, historie, tanker og ideer. Og det er interessant å se hvor mye de egentlig støtter hverandre, mer enn de taler mot hverandre. For mange er dette et stort bevis for å tro.